Αν μετά από ένα - δύο λεπτά συνεχίζετε να βλέπετε μόνο ένα γκρίζο τετράγωνο τότε χρειάζεστε το JRE java plugin από την Oracle