Αν μετά από ένα - δύο λεπτά συνεχίζετε να βλέπετε μόνο ένα γκρίζο τετράγωνο τότε χρειάζεστε το JRE 1.5.0 java plugin από την Sun Microsystems